logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

253 Методичка радионица Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаПодружница математичара Ваљево, 14000 Ваљево, Вука Караџића 3, Ваљево
Особа за контактВојислав Андрић, dms.valjevo@gmail.com, 014/221-622, 065/291-2200
Ауторипроф. др Војислав Андрић, ванредни професор, Висока школа пословних студија, Ваљево; проф. др Владимир Мићић, редовни професор (у пензији), Грађевински факултет, Београд; мр Владимир Балтић, асистент Факултета организационих наука, Београд; Иванка Томић, професор Ваљевске гимназије, Ваљево; Милена Марић, професор Архитектонске техничке школе, Београд
Реализаторипроф. др Војислав Андрић, ванредни професор, Висока школа пословних студија, Ваљево; проф. др Владимир Мићић, редовни професор (у пензији), Грађевински факултет, Београд; мр Владимир Балтић, асистент Факултета организационих наука, Београд; Владимир Мишић, професор ОШ „Нада Пурић”, Ваљево; Маријана Стефановић, професор ОШ „Владика Н. Велимировић”, Ваљево; Иванка Томић, професор Ваљевске гимназије, Ваљево ; Вељко Ћировић, професор ОШ „Сестре Илић”, Ваљево; Милена Марић, професор Архитектонске техничке школе, Београд; Мирослав Марковић, професор ОШ „Сестре Илић'', Ваљево; Ивана Стефановић, професор ОШ „Десанка Максимовић'', Ваљево
Општи циљевиСтручно усавршавање наставника математике. Унапређивање дидактичко-методичких компетенција наставника математике. Усавршавање наставника математике у примени савремених информационих технологија у настави математике
Специфични циљевиУнапређивање стручних знања наставника. Дидактичка трансформација најважнијих наставних садржаја. Усавршавање наставника у примени активних наставних метода и облика рада. Оспособљавање наставника за извођење додатне и допунске наставе математике и слободних математичких активности. Унапређивање компетенција наставника у сфери мотивације ученика. Обука наставника за коришћење апликационих софтвера у настави математике. Примена могућности које пружа Интернет у настави математике.
Теме програмаДидактичка трансформација наставних садржаја; Примена активних метода и облика рада у настави математике; Примена савремених информатичких технологија у настави математике
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПојединачна цена 3 000 динара по једном учеснику Групна цена 90 000 динара. У случају више група, могућ је попуст и до 50%. За чланове Подружнице математичара Ваљево цена програма је урачуната у годишњу чланарину.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61