logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

254 Облици и закони мишљења у настави математике Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаКлетт друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3-5, Београд
Особа за контактМирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011/3348-384, 064/111-0074
Ауторипроф. др Бранислав Поповић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, Институт за математику и информатику; проф. др Марија Станић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, Институт за математику и информатику; доцент др Небојша Икодиновић, Математички факултет у Београду; доцент др Ненад Вуловић, Факултет педагошких наука у Јагодини; др Слађана Димитријевић, асистент ПМФ-а у Крагујевцу, Институт за математику и информатику; Мирјана Кандић, професор разредне наставе, основна школа „Трећи крагујевачки батаљон“ Крагујевац; Сања Милојевић, професор математике и информатике у основној школи „Станислав Сремчевић“ у Крагујевцу
Реализаторипроф. др Бранислав Поповић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, Институт за математику и информатику; проф. др Марија Станић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, Институт за математику и информатику; доцент др Небојша Икодиновић, Математички факултет у Београду; доцент др Ненад Вуловић, Факултет педагошких наука у Јагодини; др Слађана Димитријевић, асистент ПМФ-а у Крагујевцу, Институт за математику и информатику; Мирјана Кандић, професор разредне наставе, основна школа „Трећи крагујевачки батаљон“ Крагујевац; Сања Милојевић, професор математике и информатике у основној школи „Станислав Сремчевић“ у Крагујевцу; Славољуб Милосављевић, професор математике, основна школа „Чегар“, Ниш; Ненад Стојановић, асистент ПМФ-а у Крагујевцу, Институт за математику и информатику; Александар Миленковић, асистент ПМФ-а у Крагујевцу, Институт за математику и информатику
Општи циљевиПовећавање стручних компетенција наставника ради ефиксанијег остваривања циљева и задатака наставе математике.
Специфични циљевиУпознавање са законима и методама мишљења и уочавање њиховог значаја у математичком образовању и образовању уопште. Овладавање различитим наставним методима погодним за часове математике. Сагледавање математичких садржаја у контексту мисаоних процеса.
Теме програмаЦиљеви и задаци наставе математике; Мисаони поступци и методе у настави математике; Наставне методе базиране на мисаоним поступцима; Планирање наставе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена500 динара по полазнику
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61