logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

255 Писмени задаци и оцењивање у настави математике Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво математичара Србије - подружница Ниш, Париске комуне бб, Ниш
Особа за контактСлавољуб Милосављевић, slavce13@gmail.com, 018/213-952, 064/125-9703
АуториЗорица Караић-Шибалић, наставник математике, Економска школа у Ужицу; Саша Манић, наставник математике, Правно-пословна школа у Нишу; Милорад Гавриловић, наставник математике, директор, Правно-пословна школа у Нишу
РеализаториЗорица Караић-Шибалић, наставник математике, Економска школа у Ужицу; Саша Манић, наставник математике, Правно-пословна школа у Нишу; Милорад Гавриловић, наставник математике, директор, Правно-пословна школа у Нишу; Бранко Гавриловић, наставник математике, Економска школа у Ужицу
Општи циљевиКреирање писмених задатака са проблемским задацима и задацима из реалног живота Схватање значаја таквих задатака, њихово структурисање по Блумовој таксономији, бодовање задатака и оцењивање.
Специфични циљевиКреирање задатака из реалног живота. Оспособљавање учесника да креирају писмене задатке који садрже проблемске ситуације и задатке из реалног живота. Развијање вештина структурисања задатака по Блумовој таксономији. Упознавање са осталим видовима оцењивања у настави математике (групни рад, презентација, усмено оцењивање). Представљање педагошке, психолошке и социјалне функције оцењивања.
Теме програмаМетоди научног истраживања; Блумова таксономија; Проблемски задаци и задаци из реалног живота; Креирање писменог задатка; Модел решења и метријске карактеристике; Остали видови оцењивања у настави математике
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена60 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61