logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

256 Примена LaTeX-a у изради наставних материјала, штампаних тестова и слајд презентација Компетенцијa: K1
Приоритети: 10
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/5, Крушевац
Особа за контактИрена Терзић, info@csu.edu.rs, 037/445-735, 064/835-5596
АуториАлександра Филиповић, професор математике и рачунарства и информатике, Гимназија, Крушевац; Драган Крстић, професор математике и рачунарства и информатике, Гимназија, Крушевац
РеализаториАлександра Филиповић, професор математике и рачунарства и информатике, Гимназија, Крушевац; Драган Крстић, професор математике и рачунарства и информатике, Гимназија, Крушевац
Општи циљевиОспособљавање за обраду математичког, научног и техничког текста коришћењем LaTeX-а. Оспособљавање за примену LaTeX-а у бесплатним програмима за креирање наставних материјала, презентација, штампаних тестова са понуђеним одговорима.
Специфични циљевиУпознавање са могућностима LaTeX-a за форматирање текста; Оспособљавање полазника за форматирање математичких формула и теорема у MiКTeX-у. Упознавање са могућностима имплементације LaTeX-а у слободном софтверу (Moodle, Geogebrа, Мuch, Beamer package...). Оспособљавање полазника за креирање штампаних различитих тестова са вишеструким избором у програму much; Оспособљавање полазника за креирање слајд презентација коришћењем Beamer package.
Теме програмаРазличити приступи обради текста; Обрада текста у LaTeX-у; Примене LaTeX-a за израду штампаних тестова; Примене LaTeX-a за израду презентација са слајдовима
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена би била 75 000 динара за групу или ће се цена договорити са Центром за стручно усавршавање у Крушевцу.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61