logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

258 Савремени аспекти примене проблемских задатака у почетној настави математике Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаФакултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Милана Мијалковића 14, Јагодина
Особа за контактНенад Вуловић, nenad.vulovic@pefja.kg.ac.rs, 035/223-805, 062/796-956
Ауторипроф. др Милана Егерић, редовни професор Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; проф. др Бранислав Поповић, ванредни професор Природно-математичког факултета, Универзитет у Крагујевцу; доц. др Ненад Вуловић, координатор програма, доцент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; др Александра Михајловић, асистент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Реализаторипроф. др Милана Егерић, редовни професор Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; проф. др Бранислав Поповић, ванредни професор Природно-математичког факултета, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац; доц. др Ненад Вуловић, координатор програма, доцент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина; др Александра Михајловић, асистент Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција учитеља у односу на припрему и примену проблемских задатака у почетној настави математике. Мотивисање учитеља за даље подстицање и развијање математичких способности и математичке креативности.
Специфични циљевиУочавање широког спектра могућности примене проблемских задатака у почетној настави математике, стратегија њиховог решавања и њихова примена у развијању математичких способности и креативности. Упознавање са врстама и начинима примене проблемских задатака у неким европским земљама. Превазилажење стереотипног начина презентовања проблемских задатака у неким специфичним наставним темама у почетној настави математике. Упознавање са могућностима укључивања и примене садржаја из историје математике, математичких игара и логичко-комбинаторних идеја у садржаје проблемских задатака и дијагностификовање погодних тема за њихову имплементацију. Осавремењавање часа математике коришћењем различитих типова проблемских задатака.
Теме програмаПроблемски задаци у почетној настави математике; Употреба проблемских задатака у креирању и реализацији часа математике
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 75 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61