logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

259 Систематизација градива у настави математике Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаКлетт друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3-5, Београд
Особа за контактМирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011/3348-384, 064/111-0074
Ауторипроф. др Бранислав Поповић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, Институт за математику и информатику; проф. др Марија Станић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, Институт за математику и информатику; доцент др Небојша Икодиновић, Математички факултет у Београду; доцент др Ненад Вуловић, Факултет педагошких наука у Јагодини; др Слађана Димитријевић, асистент ПМФ-а у Крагујевцу, Институт за математику и информатику; Мирјана Кандић, професор разредне наставе, Основна школа „Трећи крагујевачки батаљон“ Крагујевац; Сања Милојевић, професор математике и информатике у основној школи „Станислав Сремчевић“ у Крагујевцу
Реализаторипроф. др Бранислав Поповић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, Институт за математику и информатику; проф. др Марија Станић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, Институт за математику и информатику; доцент др Небојша Икодиновић, Математички факултет у Београду; доцент др Ненад Вуловић, Факултет педагошких наука у Јагодини; др Слађана Димитријевић, асистент ПМФ-а у Крагујевцу, Институт за математику и информатику; Мирјана Кандић, професор разредне наставе, основна школа „Трећи крагујевачки батаљон“ Крагујевац; Сања Милојевић, професор математике и информатике у основној школи „Станислав Сремчевић“ у Крагујевцу; Славољуб Милосављевић, професор математике, основна школа „Чегар“ Ниш; Ненад Стојановић, асистент ПМФ-а у Крагујевцу, Институт за математику и информатику; Александар Миленковић, асистент ПМФ-а у Крагујевцу, Институт за математику и информатику
Општи циљевиПовећавање стручних компетенција наставника, пре свега кроз овладавање различитим техникама систематизације наставног градива.
Специфични циљевиУпознавање са различитим начинима систематизације наставног градива која за циљ имају квалитетније и дуготрајније знање ученика. Уочавање различитих нивоа ситематизације: систематизација у оквиру једне наставне теме, систематизација више повезаних наставних тема, систематизација читавог градива. Овладавање презентованим техникама и њихово увежбавање на конкретним примерима.
Теме програмаМесто систематизације у настави математике; Осврт на наставне планове и програме; Указивање на потребу повезивања појмова и поступака, па и самих тема у настави математике
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена500 динара по полазнику
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61