logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

260 Унапређивање наставе математике у млађим разредима основне школе Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво математичара Србије, Кнеза Михаила 35/4, Београд
Особа за контактМилица Бабић, drustvomatematicara@yahoo.com, 011/303-6818, 063/730-4675
Ауторипроф. др Бранислав Поповић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, Институт за математику и информатику; проф. др Марија Станић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, Институт за математику и информатику; мр Александар Сеничић, професор Гимназије у Краљеву; мр Радојко Дамјановић, начелник Школске управе у Крагујевцу; Мирјана Кандић, професор разредне наставе, основна школа „Трећи крагујевачки батаљон“ Крагујевац; Сања Милојевић, професор математике и информатике у основној школи „Станислав Сремчевић“ у Крагујевцу; Иванка Томић, професор Гимназије у Ваљеву
Реализаторипроф. др Бранислав Поповић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, Институт за математику и информатику; проф. др Марија Станић, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу, Институт за математику и информатику; мр Александар Сеничић, професор Гимназије у Краљеву; Мирјана Кандић, професор разредне наставе, основна школа „Трећи крагујевачки батаљон“ Крагујевац; Сања Милојевић, професор математике и информатике у основној школи „Станислав Сремчевић“ у Крагујевцу; Иванка Томић, професор Гимназије у Ваљеву
Општи циљевиПовећавање стручних компетенција професора разредне наставе, пре свега кроз овладавање различитим техникама индивидуализације наставе.
Специфични циљевиНизом конкретних примера се разрађују теоријски принципи индивидуализације. У центар пажње полазника ставља се математички проблем. То је централно место математичког образовања. Излагање садржи примере проблема који су дати систематизовани по тежини и покривају све области које се обрађују у млађим разредима основне школе (аритметика, геометрија, мере и мерења, комбинаторне идеје).
Теме програмаМесто индивидуализације у настави математике; Осврт на наставне планове и програме; Указивање на значај адекватног избора проблемских задатака
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена: 30 пута 4 000 = 120 000 динара. За чланове Друштва математичара Србије предвиђен је попуст.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61