logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

261 Унапређивање наставе математике у средњим школама Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво математичара Србије, Кнеза Михаила 35/4, Београд
Особа за контактМилица Бабић, drustvomatematicara@yahoo.com, 011/303-6818, 063/730-4675
Ауторипроф. др Војислав Андрић, ванредни професор Високе пословне школе струковних студија, Ваљево; проф. др Олга Бодрожа Пантић, редовни професор Природно-математичког факултета, Нови Сад ; проф. др Градимир Војводић, редовни професор у пензији, Природно-математички факултет, Нови Сад; проф. др Љиљана Гајић, редовни професор, Природно-математички факултет, Нови Сад; др Владимир Драговић, научни саветник, Математички институт САНУ, Београд; Драгољуб Ђорђевић, професор математике ОШ „Херој Иван Мукер”, Смедеревска Паланка; др Небојша Икодиновић, доцент Математичког факултета, Београд; проф. др Зоран Каделбург, редовни професор, Математички факултет, Београд; проф. др Александар Липковски, редовни професор, Математички факултет, Београд; проф. др Владимир Мићић, редовни професор у пензији, Грађевински факултет, Београд; Милосав Миленковић, професор Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка; проф. др Љиљана Петковић, редовни професор Машинског факултета, Ниш; проф. др Војислав Петровић, редовни професор, Природно-математички факултет, Нови Сад; проф. др Невена Пушић, редовни професор, Природно-математички факултет, Нови Сад; проф. др Марија Станић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Крагујевац; проф. др Синиша Црвенковић, редовни професор Природно-математичког факултета, Нови Сад
Реализаторипроф. др Војислав Андрић, ванредни професор Високе пословне школе струковних студија, Ваљево; проф. др Олга Бодрожа Пантић, редовни професор Природно-математичког факултета, Нови Сад; проф. др Градимир Војводић, редовни професор у пензији, Природно-математички факултет, Нови Сад; проф. др Љиљана Гајић, редовни професор, Природно-математички факултет, Нови Сад; др Владимир Драговић, научни саветник, Математички институт САНУ, Београд; Драгољуб Ђорђевић, професор математике ОШ „Херој Иван Мукер”, Смедеревска Паланка; др Небојша Икодиновић, доцент Математичког факултета, Београд; проф. др Зоран Каделбург, редовни професор, Математички факултет, Београд; проф. др Александар Липковски, редовни професор, Математички факултет, Београд; проф. др Владимир Мићић, редовни професор у пензији, Грађевински факултет, Београд; Милосав Миленковић, професор Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка; проф. др Љиљана Петковић, редовни професор Машинског факултета, Ниш; проф. др Војислав Петровић, редовни професор, Природно-математички факултет, Нови Сад; проф. др Невена Пушић, редовни професор, Природно-математички факултет, Нови Сад; проф. др Марија Станић, ванредни професор, Природно-математички факултет, Крагујевац; проф. др Синиша Црвенковић, редовни професор Природно-математичког факултета, Нови Сад; мр Владимир Балтић, асистент Факултета организационих наука, Београд; др Слађана Димитријевић, асистент Природно-математичког факултета, Крагујевац; др Милан Живановић, професор Високе школе струковних студија за образовање васпитача, Крушевац; др Ђорђе Кртинић, доцент Математичког факултета, Београд; мр Небојша Лазовић, професор Техничке школе, Нови Београд
Општи циљевиУнапређивање наставе математике у средњим школама кроз повећање математичких знања извођача наставе обрадом специфичних тема за редовну и додатну наставу.
Специфични циљевиРазрадом тема за редовну и додатну наставу из математике и њиховом методичком обрадом припремити наставнике за успешнији рад у настави и ваннаставним активностима у средњој школи. Оспособити наставнике за коришћење савремене технологије (посебно рачунара) у настави математике. Дати примере и сугестије за индивидуализацију наставе, као и примере садржаја који могу да послуже за популаризацију математике.
Теме програмаБиће понуђено 8-10 тема. Оне ће обухватати, како нека од осетљивих питања редовне наставе математике у средњим школама, тако и одабране теме за додатну наставу и припрему ученика за такмичења. Предавачи који су одржали десетине оваквих семинара преносиће своја искуства у вези избора материјала, приступа и прилагођавања садржаја, како већини ученика, тако и изабраним најбољим ученицима. Посебно ће се обратити пажња индивидуализацији наставе као и коришћењу модерних технолошких средстава у настави.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена: 30 пута 4 000 = 120 000 динара. За чланове Друштва математичара Србије предвиђен је попуст.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61