logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

262 Унапређивање наставе математике у старијим разредима основне школе Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво математичара Србије, Кнеза Михаила 35/4, Београд
Особа за контактМилица Бабић, drustvomatematicara@yahoo.com, 011/303-6818, 063/730-4675
Ауторипроф. др Војислав Андрић, ванредни професор, Висока школа пословних студија, Ваљево; проф. др Градимир Војводић, редовни професор (у пензији), ПМФ у Новом Саду, департман за математику; проф. др Зоран Каделбург, редовни професор Математички факултет у Београду; проф. др Владимир Мићић, редовни професор (у пензији), Грађевински факултет, Београд; проф. др Синиша Црвенковић, редовни професор, ПМФ у Новом Саду, департман за математику; др Милан Живановић, професор Високе школе струковних студија за образовање васпитача, Крушевац; мр Срђан Огњановић, директор Математичке гимназије, Београд; мр Владимир Балтић, асистент Факултета организационих наука, Београд; Оливера Тодоровић, мастер, саветник-координатор, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд; Ђорђе Баралић, истраживач, Математички институт САНУ, Београд; Драгољуб Ђорђевић, професор математике ОШ „Херој Иван Мукер”, Смедеревска Паланка; Милосав Миленковић, професор Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка; Зоран Ловрен, наставник ОШ „Свети Сава”, Аранђеловац; Владимир Мишић, професор ОШ „Нада Пурић”, Ваљево; Маријана Стефановић, професор ОШ „Владика Н. Велимировић”, Ваљево; Иванка Томић, професор Ваљевске гимназије, Ваљево ; Вељко Ћировић, професор ОШ „Сестре Илић”, Ваљево; Милорад Шуковић, наставник ОШ „Свети Сава”, Аранђеловац
Реализаторипроф. др Војислав Андрић, ванредни професор, Висока школа пословних студија, Ваљево; проф. др Градимир Војводић, редовни професор (у пензији), ПМФ у Новом Саду, департман за математику; проф. др Зоран Каделбург, редовни професор Математички факултет у Београду; проф. др Владимир Мићић, редовни професор (у пензији), Грађевински факултет, Београд; проф. др Синиша Црвенковић, редовни професор, ПМФ у Новом Саду, департман за математику; др Милан Живановић, професор Високе школе струковних студија за образовање васпитача, Крушевац; мр Срђан Огњановић, директор Математичке гимназије, Београд; мр Владимир Балтић, асистент Факултета организационих наука, Београд; Ђорђе Баралић, истраживач, Математички институт САНУ, Београд; Драгољуб Ђорђевић, професор математике ОШ „Херој Иван Мукер”, Смедеревска Паланка; Милосав Миленковић, професор Паланачке гимназије, Смедеревска Паланка; Зоран Ловрен, наставник ОШ „Свети Сава”, Аранђеловац; Владимир Мишић, професор ОШ „Нада Пурић”, Ваљево; Маријана Стефановић, професор ОШ „Владика Н. Велимировић”, Ваљево; Иванка Томић, професор Ваљевске гимназије, Ваљево; Вељко Ћировић, професор ОШ „Сестре Илић”, Ваљево; Милорад Шуковић, наставник ОШ „Свети Сава”, Аранђеловац
Општи циљевиУнапређивање наставе математике у основним школама кроз повећање математичких знања извођача наставе обрадом специфичних тема за редовну и додатну наставу и подизање нивоа дидактичко-методичких компетенција наставника.
Специфични циљевиРазрадом тема за редовну и додатну наставу из математике и њиховом методичком обрадом припремити наставнике за успешнији рад у настави и ваннаставним активностима у средњој школи. Оспособити наставнике за коришћење савремене технологије (посебно рачунара) у настави математике. Дати примере и сугестије за индивидуализацију наставе, проверавање и оцењивање, мотивацију ученика као и примере садржаја који могу да послуже за популаризацију математике.
Теме програмаУнапређивање стручних компетенција наставника; Дидактичко-методичко усавршавање наставника
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена: 30 учесника пута 4 000 = 120 000 динара. За чланове Друштва математичара Србије предвиђен је попуст.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61