logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

263 Mатематичко моделирање у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаПриродно математички факултет, Департман за математику и информатику, Трг Диситеја Обрадовића 4, Нови Сад
Особа за контактЂурђица Такачи, djtak@dmi.uns.ac.rs, 021/661-6350, 063/588-270
Ауторипроф. др Ђурђица Такачи, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за Математику и информатику; проф. др Арпад Такачи, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за Математику и информатику
Реализаторипроф. др Ђурђица Такачи, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за Математику и информатику; проф. др Арпад Такачи, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за Математику и информатику
Општи циљевиПовезивање реалних проблема и реалних ситуација са математичким садржајима (који се обрађују у основној и средњој школи) у условима рачунарског окружења. Развој математичког мишљења код ученика.
Специфични циљевиУпознавање са процесом математичког моделирања у настави, као са савременом литературом из области методике наставе математике везаном за моделирање. Креирање математичких модела за задату појаву из реалног живота, као и интерпретација решења добијеног математичког модела, на ситуацију у свакодневном животу. Детаљно ће се обрадити све фазе математичког моделирања са нагласком на когнитивне активности приликом прласка из једне фазе у другу. Посебно ће се обађивати примери из физике и хемије који се обрађују у основним и средњим школама. У току примене процеса математичког моделирања користиће програмски пакет ГеоГебра и "Scientific Workplace 5.5" и указати на предности њихове примене.
Теме програмаПроцес математичког моделирања у настави; Математичко моделирање појава из физике, хемије и биологије-пазличити примери; Функције као математички модели; Примена рачунара у процесу математичког моделирања-ГеоГебра; Функције као математички модели-различити примери; Диференцијалне једначине као матички модели-различити примери; Примена рачунара у процесу математичког моделирања-Scientific Workplace, Anylogic
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена је 4 000 РСД.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61