logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

264 Визуелизација у настави математике - основне технике Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЕлектротехнички факултет, Булевар краља Александра 73, Београд
Особа за контактБранко Малешевић, dekanat@etf.bg.ac.rs, 011/321-8425, 064/125-2478
Ауторипроф. др Бранко Малешевић, ванредни професор Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику; проф. др Ненад Цакић, ванредни професор Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику
Реализаторипроф. др Бранко Малешевић, ванредни професор Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику; проф. др Ненад Цакић, ванредни професор Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику; Бојан Бањац, студент демонстратор Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику; др Ивана Јововић, асистент Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику; Милица Макрагић, асистент Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику; др Тамара Коледин, асистент Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику; проф. др Татјана Лутовац, ванредни професор Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику; мр Бојана Михаиловић, асистент Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику; проф. др Марија Рашајски, ванредни професор Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику; проф. др Братислав Иричанин, доцент Електротехничког факултета у Београду, Катедра за примењену математику
Општи циљевиВизуелно представљање и осавремењавање делова градива математике основних и средњих школа како без рачунара, тако и помоћу рачунара.
Специфични циљевиОбука наставника и професора да делове градива који се односе на геометрију, алгебру и анализу представе рачунаром помоћу различитих бесплатних софтвера, интересантних едукативних сајтова, пре свега на српском језику и физичких модела.
Теме програмаМатематика помоћу рачунара; Wolfram|alpha сајт у настави математике; Настава математике помоћу јавно доступних видео курсева; Бесплатан софтвер у настави математике - основне методе коришћења; Модели геометријских тела са и без употребе рачунара
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаМаксимално 90 000 дин. са урачунатим пдв-ом (појединачна цена за учесника 3 000 дин са пдв-ом).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61