logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

266 Диференцирани приступ настави математике у основној школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење за унапређивање васпитања и образовања "Креативни центар", Градиштанска 8, Београд
Особа за контактНаталија Панић, info@kreativnicentar.rs, 3088447, 064/110-2344
АуториМирјана Стојсављевић-Радовановић; Милица Радуловић; Весна Станојевић; Злата Ступаревић; Љубинка Дебељак
РеализаториМирјана Стојсављевић-Радовановић; Милица Радуловић; Весна Станојевић; Злата Ступаревић; Љубинка Дебељак; Тања Ђоковић; Биљана Стошић; Тања Маљоковић
Општи циљевиПодизање нивоа компетентости наставника за примену диференцираног приступа у реализацији наставе математике у основној школи.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за квалитетнију и успешнију реализацију наставног програма. Обучавање наставника да применом диференциране наставе развијају мотивацију свих ученика за учење математике. Подстицање наставника за развијање диференциране наставе водећи рачуна о индивидуалним способностима сваког ученика. Обучавање наставника да прати и вреднује постигнућа сваког ученика и даје му информацију о напредовању. Формирање базе примера добре праксе диференциране наставе математике. Подстицање наставника за развијање разноврсних врста и стилова учења у настави математике. Подстицање наставника за активну размену искустава у настави. Мотивисање наставника да стално унапређује своју педагошку праксу и тако вреднује свој рад.
Теме програмаПојам индивидуализоване и диференциране наставе; Могућности и значај примене диференцираног приступа у настави математике; Рад са учесницима на диференцирању припремљеног материјала; Рад са учесницима на припремању сопственог материјала за реализацију часа са диференцираним приступом; Рад са учесницима на изради припрема за час (обрада, вежбање, систематизација) са диференцираним приступом
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу од 30 учесника је 72 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61