logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

269 Иновативне методе у настави математике у основној и средњој школи Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаСТРУЧНО УДРУЖЕЊЕ ИДЕА, Албанске споменице 1, Београд - Палилула
Особа за контактФилип Нинковић, ianic@matf.bg.ac.rs, 011/241-3403, 062/769-759
Ауторидр Иван Анић, Математички факултет Универзитета у Београду; мр Владимир Стојановић, пензионер Саобраћајног факултета Универзитета у Београду
Реализаторидр Иван Анић, Математички факултет Универзитета у Београду; мр Владимир Стојановић, пензионер Саобраћајног факултета Универзитета у Београду; др Нинослав Ћирић, професор Саобраћајног факултета Универзитета у Београду; др Милан Божић, професор Математичког факултета Универзитета у Београду; мр Владимир Балтић, асистент Факултета организационих наука у Београду; др Драгица Павловић Бабић, Филозофски факултет Универзитета у Београду; мр Младен Стаменковић, Економски факултет Универзитета у Београду; проф. Александар Сеничић, Гимназија Краљево; Милорад Степановић, професор математике, директор школе, ОШ "Мајка Југовића"; Гордана Поповић, специјалиста наставе математике, наставник математике, ОШ "Ћирило и Методије"
Општи циљевиОбучавање наставника основне и средње школе, како стимулисати ученике за рад увођењем нових занимљивих метода, са примерима из земаља у којима је настава битно модернизована.
Специфични циљевиСугерисати наставницима зашто модернизовати наставу математике и како математику учинити занимљивијом за ученике, везујући је за проблеме из свакодневног живота.
Теме програмаМатематичке игре везане за одређене теме из програма; Избор стратегије; Проблемски приступ решавању ситуација; Појединачно и групно решавање практичног задатог проблема; Сингапурска математика као пример практичног приступа математици
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 90 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61