logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

271 Кад је лака геометрија и мерење прија Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМилена Жерјал, drustvouciteljabg@gmail.com, 011/324-5385, 064/864-5479
Ауторимр Бојана Чернош, професор разредне наставе, ОШ „Душан Вукасовић Диоген“, Београд; Катарина Радосављевић, професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић“, Београд; Јелена Враговић Цветковић, специјалиста методике наставе математике, професор разредне наставе, ОШ „Јован Стерија Поповић“, Вршац; Сања Павић-Рајак, професор разредне наставе, ОШ „Васа Пелагић“, Београд
Реализаторимр Бојана Чернош, професор разредне наставе, ОШ „Душан Вукасовић Диоген“, Беогад; Катарина Радосављевић, професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић“, Београд; Јелена Враговић Цветковић, специјалиста методике наставе математике, професор разредне наставе, ОШ „Јован Стерија Поповић“, Вршац; Сања Павић-Рајак, професор разредне наставе, ОШ „Васа Пелагић“, Београд
Општи циљевиОснаживање и унапређивање професионалних компетенција учитеља да кроз практично- манипулативну методу и егземпларну наставу својим ученицима приближе математичке садржаје из области Геометрија и Мерење и мере.
Специфични циљевиПружање подршке учитељима да кроз низ специфичних активности (применом практично-манипулативне методе) својим ученицима омогуће лакше и интересантније усвајање садржаја из области Геометрија и Мерење и мере, са циљем да се побољшају постигнућа ученика и обезбеди трајност знања. Подстицање учитеља да математичке садржаје наведених области суштински повезују са садржајима осталих наставних предмета и различитим животним ситуацијама.
Теме програмаГеометрија; Мерење и мере
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена семинара је 40 000 дин., плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61