logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

272 Како час математике да буде креативнији Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаМатематичка гимназија, Краљице Наталије 37, Београд
Особа за контактСрђан Огњановић, srdjan@mg.edu.rs, 011/268-1721, 066/292-9205
Ауторимр Срђан Огњановић, директор, Математичка гимназија у Београду; Оливера Тодоровић ма, саветник-координатор, Завод за унапређивање образовања и васпитања
Реализаторимр Срђан Огњановић, директор, Математичка гимназија у Београду; проф. др Зоран Каделбург, редовни професор, Математички факултет, Београд
Општи циљевиОспособљавање наставника разредне наставе и наставника математике за препознавање када и у којим сегментима наставе математике је могуће применити рад у паровима, групни рад, квиз, истраживачки рад и потреба да час математике буде креативнији.
Специфични циљевиОбука наставника разредне наставе и наставника математике за препознавање када и у којим сегментима наставе математике је могуће применити рад у паровима, групни рад, квиз, истраживачки рад. Сагледавање предности таквог начина рада (веће мотивисаности ученика, подизање нивоа знања, корелација са другим предметима...).
Теме програмаКако час математике да буде креативнији?
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу од 30 полазника је 90 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61