logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

274 Методичка обрада наставних тема везаних за функције помоћу ГеоГебре на PC рачунарима и таблетима Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаПриродно математички факултет, Департман за математику и информатику, Трг Диситеја Обрадовића 4, Нови Сад
Особа за контактЂурђица Такачи, djtak@dmi.uns.ac.rs, 021/661-6350, 063/588-270
Ауторипроф. др Ђурђица Такачи, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за Математику и информатику; проф. др Арпад Такачи, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за Математику и информатику
Реализаторипроф. др Ђурђица Такачи, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за Математику и информатику; проф. др Арпад Такачи, редовни професор Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за Математику и информатику
Општи циљевиУвођење нових методских приступа у условима рачунарског окружења, у обради појмова везаних за функције и њихове особине, који представљају основу за даљи развој когнитивних процеса математичког мишљења.
Специфични циљевиОбрада наставних садржаја из математике коришћењем пакета ГеоГебра. Обрада појма функције и дефиниције функције коришћењем претходно стеченог искуства - метод слике. Симболичког представљања функција (аналитички израз) и повезивања са графичким и табличним приказима - метод слике. Визуелна обрада појмова везаних за функцију (непрекидност, гранични процеси, изводи и интеграли) - комбинација метода дефиниције и метода слика. Графичко представљање функције помоћу ГеоГебре и указивање на когнитивне процесе који при том настају.
Теме програмаИспитивање тока и графичко приказивање елементарних функција; Напредно математичко мишљење и ГеоГебра
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 000 РСД
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61