logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

275 Организација додатне наставе математике у трећем и четвртом разреду основне школе Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-62
АуториРамона Ручнов, професор разредне наставе, ООШ „Владислав Рибникар“, Београд
РеализаториРамона Ручнов, професор разредне наставе, ООШ „Владислав Рибникар“, Београд; Ненад Милошевић, професор разредне наставе, ООШ „Владислав Рибникар“, Београд
Општи циљевиСтручно усавршавање професора разредне наставе за организацију додатне наставе из математике.
Специфични циљевиОбука наставника за уочавање талентованих ученика и њихово мотивисање за додатни рад; обука наставника за организацију додатне наставе путем одабира адекватних метода, облика, техника и средстава за рад на часу додатне наставе; оспособљавање наставника за праћење постигнућа ученика; усвајање тема, које се обрађују на часу додатне наставе.
Теме програмаЗначај додатне наставе математике у развоју детета; Методе успешног уочавања талентоване деце; Организација додатне наставе; Структура часа додатне наставе; Технике праћења постигнућа ученика; Формирање Програма рада; Обрада тема (израда репрезентативних задатака)
Циљна групанаставник разредне наставе, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 40 000 дин. нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61