logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

278 Савремени приступ настави геометрије Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаСТРУЧНО УДРУЖЕЊЕ ИДЕА, Албанске споменице 1, Београд - Палилула
Особа за контактФилип Нинковић, ianic@matf.bg.ac.rs, 011/241-3403, 062/769-759
Ауторидр Иван Анић, Математички факултет Универзитета у Београду; мр Владимир Стојановић, пензионер Саобраћајног факултета Универзитета у Београду
Реализаторидр Иван Анић, Математички факултет Универзитета у Београду; мр Владимир Стојановић, пензионер Саобраћајног факултета Универзитета у Београду; Бранислав Ђурђевац, директор Рачунарске гимназије Београд; др Нинослав Ћирић, професор Саобраћајног факултета Универзитета у Београду; др Милан Божић, професор Математичког факултета Универзитета у Београду; Светлик Марек, асистент Математичког факултета Универзитета у Београду; др Драгица Павловић Бабић, доктор психологије, Институт за психологију, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Милорад Степановић, професор математике, директор школе, ОШ "Мајка Југовића"; Гордана Поповић, специјалиста наставе математике, наставник математике, ОШ "Ћирило и Методије"
Општи циљевиОбучавање наставника основне и средњих школа у увођењу савремених приступа у наставу геометрије (снимљени материјали, примена рачунара и слично).
Специфични циљевиСугерисати наставницима како да коришћењем припремљених модела, програма на рачунару и снимљених материјала, наставу геометрије учине очигледнијом и занимљивијом. Коришћењем рачунара, пре свега програма ГеоГебра, систематизовати поједина знања из геометрије и уочити специфичне везе неких елемената код најбитнијих геометријских фигура.
Теме програмаДефинисање појмова у геометрији; Врсте и значајне особине троуглова, четвороуглова, тела; Важне теореме (евентуални докази); Значајне тачке
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 90 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61