logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

279 Сингапурска математика-од проблема до решења Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаКраљевачко друштво учитеља, Олге Јовичић 1, Краљево
Особа за контактСлавица Павловић, kducitelja@gmail.com, 064/257-9647, 064/257-9647
Ауторимр Александар Сеничић, професор математике, Гимназија, Краљево; Биљана Сеизовић, професор разредне наставе, ОШ „Димитрије Туцовић”, Краљево
Реализаторимр Александар Сеничић, професор математике, Гимназија, Краљево; Биљана Сеизовић, професор разредне наставе, ОШ „Димитрије Туцовић”, Краљево
Општи циљевиОбука за примену проблемске наставе у математици и сагледавање дидактичких принципа и технике рада на часу. Повећање ефикасности наставе/учења.
Специфични циљевиОспособљавање учитеља за систем рада на текстуалним задацима у 7 корака (етапе у решавању проблема). Анализа узрочно-последичне везе између одабраних метода рада и постигнућа ученика. Повећање мотивације и успешности ученика у решавању математичких проблема.
Теме програмаДидактички принципи у настави математике; Мотивација ученика млађих разреда за учење математике; Модели сингапурске математике у пракси; Примена математичких знања
Циљна групанаставник разредне наставе, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаНето цена (без пореза) за групу је 18 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61