logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

28 Добробит животиња и ми Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаОрганизација за поштовање и бригу о животињама - ORCA, Рисанска 1, Београд
Особа за контактЕлвир Буразеровић, obrazovanje@orca.rs, 011/264-4205, 065/303-0044
АуториМартин Распор, доктор биолошких наука, Универзитет у Београду, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић”; Јелена Младеновски, магистар уметности; Јелена Буразеровић, мастер примењене екологије, Универзитет у Београду, Биолошки факултет; Тамара Ђорђевић, дипл. псиохолог, Гимназија „Свети Сава”, Београд; Стела Стрсоглавец, дипл. инж. пољопривреде, Центар за образовање одраслих „Educa humana“; Катарина Новаковић, Координатор Тима за заштиту огледних животиња ORCA
РеализаториМирјана Бановић, професор разредне наставе, ОШ „Предраг Кожић” Дубовац; мр Биљана Ђуровић, проф. спец. српског језика и књижевности, директор ОШ „Гоце Делчев“, Јабука; Александра Јоцић, васпитач, ПУ „Април” Нови Београд; Елизабета Миловић, дипл. историчар и географ, ОШ „Светозар Марковић“, Крагујевац; Мелита Ранђеловић, дипл. педагог, Друга економска школа, Београд; Весна Стевуљевић, дипл. биолог, ОШ „Коста Абрашевић“, Београд; Стела Стрсоглавец, дипл. инг. пољопривреде, Центар за образовање одраслих „Educa humana“; Јелена Ћериман, дипл. социолог, СШ „Техноарт Београд“, Београд
Општи циљевиДопринос емоционалном, социјалном и моралном развоју ученика кроз разумевање повезаности добробити човека и животиња.
Специфични циљевиУпознавање учесника о примени метода које развијају мотивацију за учење. Значај у препознавања и превенције свих видова насиља. Добробити животиња у настави.
Теме програмаДобробит животиња и њен значај; Добробит фармских животиња / Здрава потрошачка корпа; Кроскурикуларна природа садржаја о добробити животиња / потребе животиња; Добробит дивљих животиња у заточеништву; Интегрисање садржаја о добробити животиња у наставне програме; Добробит дивљих животиња на природним стаништима; Добробит огледних животиња у образовању; Решавање актуелних проблема локалне заједнице / проблем напуштених животиња; Чиниоци који подстичу алтруистичко понашање; Припрема за час / активност о добробити животиња; Добробит животиња у пракси ОВ установа
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника18 - 24
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 500 динара по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61