logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

282 Аутистични спектар, хиперактивност, дислексија и друге сметње - стратегије Компетенцијa: K2
Приоритети: 8
ИнституцијаУдружење "Група МОСТ", 27. марта, 28, Београд
Особа за контактСнежана Лазаревић, grupa.most@gmail.com, 011/355-0099, 064/555-0220 и 062/756-572
АуториСњежана Мрше, психолог, програмска директорка Групе МОСТ, Београд; Милена Јеротијевић, психолог, координаторка програма за стручно усавршавање Групе МОСТ, Београд
РеализаториДрагица Миражић Немет, наставница грађанског васпитања, психолог, ОШ „Соња Маринковић“, Нови Сад; Душанка Ћировић, стручни сарадник- педагог-психолог, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац; Ивана Васиљевић, професор разредне наставе, ОШ „Уједињене Нације“, Београд; Наташа Милојевић, психолог, координатор за програмске активности, Иницијатива ВеликиМали, Панчево; Сњежана Мрше, психолог, програмска директорка Групе МОСТ, Београд; Валентина Завишић, дефектолог стручни сарадник, Иницијатива ВеликиМали, Панчево; Љубица Јокић, стручни сарадник - педагог, ОШ „Милан Мијалковић“Јагодина; Милена Васић, стручни сарадник - педагог, ОШ „Бата Булић“, Петровац на Млави; Весна Богосављевић, стручни сарадник - педагог, ОШ „Слободан Секулић“, Ужице; Радмила Гошовић, професор филозофије, извршна директорка Групе МОСТ, Београд; Милена Јеротијевић, психолог, координаторка програма за стручно усавршавање Групе МОСТ, Београд
Општи циљевиПовећање квалитета образовања и квалитета укључености ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у наставу и вршњачку групу. Повећање компетенција наставника за остваривање инклузивног образовања.
Специфични циљевиОвладавање: стратегијама прилагођавања наставе, вештинама процене образовних потреба и планирања мера подршке ученику, техником планирања часа, вештинама управљања одељењем.
Теме програмаПрепознавање сметњи у развоју и инвалидитета; Посебни изазови у раду са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом; Стратегије прилагођавања наставе; Опис образовне ситуације детета/ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом; Педагошки профил; Мере подршке; Планирање часа
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 95 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61