logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

283 Говорно-језички поремећаји код деце, стратегије - могући правци деловања васпитача, учитеља, наставника и стручних сарадника Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаИнститут за педагошка истраживања, Добрињска 11/III, Београд
Особа за контактЕмилија Лазаревић, elazarevic@rcub.bg.ac.rs, 011/216-8309, 064/138-9484
Ауторидр Емилија Лазаревић, виши научни сарадник, Институт за педагошка истраживања
Реализаторидр Емилија Лазаревић, виши научни сарадник, Институт за педагошка истраживања; др Емина Копас-Вукашиновић, ванредни професор (и виши научни сарадник), Педагошки факултет у Јагодини; мр Наташа Лалић-Вучетић, истраживач сарадник, Институт за педагошка истраживања; дипл. педагог Светлана Марковић, кординатор семинара, стручни сарадник - педагог ОШ ''Гаврило Принцип“, Земун
Општи циљевиЕдукација васпитача, учитеља, наставника и стручних сарадника у препознавању говорно-језичких сметњи и помоћ у васпитно-образовном раду са децом која испољавају различите облике говорно-језичких поремећаја.
Специфични циљевиУпознавање учитеља/наставника са говорно-језичким поремећајима који могу да се јаве код деце на школском узрасту. Едуковање учитеља/наставника за препознавање ученика који имају тешкоће у домену развоја говора и језика и решавање неадекватног понашања тих ученика. Развијање стратегија за унапређење квалитета наставе, учења, социјализације, мотивације и сарадње. Оспособљавање учитеља/наставника за примену стратегија које утичу на побољшање квалитета наставе, процеса учења, социјализације и мотивације ученика, и сарадње са родитељима деце са сметњама у развоју.
Теме програмаГоворно-језички поремећаји; Социо-емоционално функционисање и мотивација детета са језичким сметњама; Индивидуални образовни план за рад са децом са развојним сметњама; Партнерски однос учитеља (наставника) и родитеља
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 25 учесника износи нето износ 75 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61