logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

285 Диференцијална настава из свих предмета за ученике са тешкоћама у учењу Компетенцијa: K2
Приоритети: 8
ИнституцијаПедагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду, Подгоричка 4, Сомбор
Особа за контактНаташа Бранковић, dekanat@pef.uns.ac.rs, 025/412-030, 063/112-4526
Ауторидоц. др Гордана Николић, Педагошки факултет у Сомбору; доц. др Наташа Бранковић, Педагошки факултет у Сомбору
Реализаторидоц. др Гордана Николић, доцент на Педагошком факултету у Сомбору; доц. др Наташа Бранковић, продекан за науку на Педагошком факултету у Сомбору; мр Рада Ракочевић, дефектолог, председник Заједнице директора и наставника школа за образовање ученика са сметњама у развоју
Општи циљевиУнапређивање професионалних компетенција професора предмета из области друштвених наука за припрему диференцијалне наставе у оквиру стандарда за постигнућа и планова и програма.
Специфични циљевиУпознавање са поступцима у процесу припреме диференцијалних садржаја у оквиру наставних јединица и наставних области плана и програма. Упознавање са поступцима у припреми прилагођених садржаја у оквиру плана и програма. Упознавање са поступцима у припреми модификованих садржаја у оквиру плана и програма.
Теме програмаУводно предавање о курикулуму и стандардима постигнућа; Диференцијална настава; Процена постигнућа који раде по диференцијалном програму
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у дому ученика, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 3 500 динара. За групу од 30 учесника укупана цена семинара износи 105 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61