logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

286 Индивидуализација и диференцијација као модел наставне праксе Компетенцијa: K2
Приоритети: 8
ИнституцијаРесурсни центар „Знање“, Симе Игуманова 18/67, Београд
Особа за контактСнежана Нишевић, rcznanje2000@gmail.com, 011/782-3372, 060/560-9560
Ауторимр Снежана Нишевић, дипломирани дефектолог соматопед, ОШ „Бошко Буха“, Београд; Оља Рашковић, дипломирани дефектолог, ОШ „Бошко Буха“, Београд
Реализаторимр Снежана Нишевић, дипломирани дефектолог соматопед, ОШ „Бошко Буха“, Београд; Весна Ћировић, дипломирани професор математике, директор ОШ „Вељко Дугошевић“, Београд; Зорица Вукајловић, професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић“, Београд; Оља Рашковић, дипломирани дефектолог, ОШ „Бошко Буха“, Београд
Општи циљевиРазвој и примена модела диференциране наставе у школи.
Специфични циљевиУсавршавање знања наставног особља о диференцијацији и индивидуализацији у процесу поучавања. Усавршавање наставног особља за детекцију и идентификацију индивидуалних карактеристика, способности и потенцијала ученика. Развијање вештина наставног особља за тимско планирање и израду индивидуалног плана подршке ученику. Развијање вештина наставног особља за диференцирано планирање и програмирање наставе.
Теме програмаИндивидуализовани приступ и организација наставног процеса; Облици и организација подршке у образовању; Планирање и програмирање наставе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена120 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61