logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

287 Инклузивно образовање и индивидуални образовни план Компетенцијa: K2
Приоритети: 8
ИнституцијаУдружење „Група МОСТ“, 27. марта, 28, Београд
Особа за контактСнежана Лазаревић, grupa.most@gmail.com, 011/355-0099, 064/555-0220 и 062/756-572
АуториМилена Јеротијевић, психолог, координатор програма за стручно усавршавање Групе МОСТ, Београд; Сњежана Мрше, психолог, програмска директорка Групе МОСТ, Београд
РеализаториСњежана Мрше, психолог, програмска директорка Групе МОСТ, Београд; Радмила Гошовић, професор филозофије, извршна директорка Групе МОСТ, Београд; Љиљана Симић, психолог, стручни сарадник ОШ „Милан Муњас“ Уб; Љиљана Стојановић, професор математике, специјалиста наставе математике, Техничка школа, Зајечар; Љиљана Тошић Радовановић, психолог, директор школе, ОШ „Десанка Максимовић“, Чокот, Ниш; Душанка Ћировић, школски психолог - педагог, стручни сарадник, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ Крагујевац; Драгица Миражић-Немет, дипломирани психолог, наставница грађанског васпитања, ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад; Наташа Милојевић, дипломирани психолог, координатор програмских активности, Иницијатива за инклузију ВеликиМали, Панчево; Стаменка Судар, дипломирани психолог, предметни наставник и стручни сарадник, Средња економска школа, Сомбор; Татјана Павловић, психолог, стручни сарадник психолог - психотерапеут, ПУ „Нада Наумовић“ Крагујевац; Валентина Завишић, дипломирани дефектолог, стручна сарадница, Иницијатива за инклузију ВеликиМали, Панчево; Борислава Максимовић, психолог, Координатор за инклузивно образовање, пројекат ДИЛС; Милена Ћуковић, професор разредне наставе, ОШ „Бранко Радичевић“, Бујановац; Владица Тошић, професор разредне наставе, ОШ „Десанка Максимовић", Чокот, Ниш; Милена Васић, стручни сарадник педагог, ОШ „Бата Булић“ Петровац на Млави; Весна Богосављевић, стручни сарадник педагог, ОШ „Слободан Секулић“ Ужице; Милена Јеротијевић, психолог, координатор програма за стручно усавршавање Групе МОСТ, Београд; Зорица Димитријевић, Дипломирана социјална радница, ОШ "Стари град" Ужице; Гордана Ђигић, магистар психологије, Филозофски факултет Универзитета у Нишу; Вера Муждека, дипломирани хемичар; Соња Париповић, професор разредне наставе, ОШ „Соња Маринковић“, Нови Сад
Општи циљевиПовећање укључености и квалитета образовања за све ученике. Осигурање напредовања и спречавања испадања из образовања ученика са сметњама у развоју. Повећање компетенција наставника за образовну инклузију.
Специфични циљевиУпознавање са процедуром долажења до свеобухватних података о ученику и писања педагошког профила. Упознавање са израдом плана индивидуализације и ИОП-а. Упознавање са начином и динамиком праћења и ревизије ИОП-а. Упознавање са поступцима и вештинама израде плана активности/часа у групи/одељењу које похађају деца/ученици из осетљивих група.
Теме програмаШта је инклузивно образовање; Како идентификовати потребе за подршком у образовању; Техника и израда педагошког профила; Шта је индивидуални образовни план; Планирање подршке у образовању; Кораци, поступци и израда ИОП-а; Примена, ревизија и вредновање ИОП-а
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 95 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61