logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

288 Инклузија по мери детета Компетенцијa: K2
Приоритети: 8
ИнституцијаИнститут за експерименталну фонетику и патологију говора „Ђорђе Костић", Господар Јованова 35, Београд
Особа за контактМарина Вујовић, iefpg@iefpg.org.rs, 011/320-8511, 064/141-9624
Ауторидр сци Мирјана Совиљ, логопед, психофизиолог, научни сарадник, Институт за експерименталну фонетику и патологију говора „Ђорђе Костић“, Београд; др сци Славица Максимовић, сурдоаудиолог, аудиолингвиста, научни сарадник, Институт за експерименталну фонетику и патологију говора „Ђорђе Костић“, Београд; др сци Силвана Пунишић, логопед, аудиолингвиста, научни сарадник, Институт за експерименталну фонетику и патологију говора „Ђорђе Костић“, Београд
Реализаторидр сци Мирјана Совиљ, логопед, психофизиолог, научни сарадник, Институт за експерименталну фонетику и патологију говора „Ђорђе Костић“, Београд; др сци Славица Максимовић, сурдоаудиолог, аудиолингвиста, научни сарадник, Институт за експерименталну фонетику и патологију говора „Ђорђе Костић“, Београд; др сци Силвана Пунишић, логопед, аудиолингвиста, научни сарадник, Институт за експерименталну фонетику и патологију говора „Ђорђе Костић“, Београд; Марина Вујовић, логопед, аудиолингвиста, Институт за експерименталну фонетику и патологију говора „Ђорђе Костић“, Београд; Мидраг Стокић, логопед, аудиолингвиста, Институт за експерименталну фонетику и патологију говора „Ђорђе Костић“, Београд; Вања Ненадовић, психолог, Институт за експерименталну фонетику и патологију говора „Ђорђе Костић“, Београд; Љиљана Јеличић Добријевић, логопед, аудиолингвиста, научни сарадник, Институт за експерименталну фонетику и патологију говора „Ђорђе Костић“, Београд; Игор Бузгановић, логопед, аудиолингвиста, Институт за експерименталну фонетику и патологију говора „Ђорђе Костић“, Београд
Општи циљевиСтицање и унапређење знања о врстама поремећаја који могу угрозити дечији развој и учење, њиховом препознавању и моделирању наставе за децу у инклузији.
Специфични циљевиСтицање и унапређење знања о врстама, узроцима и клиничкој слици поремећаја и структуирање оптималних васпитно-образовних модела за децу у инклузији. Усвајање општих комуникацијских модела намењених деци у инклузији. Усвајање специфичних комуникацијских модела за децу у инклузији. Израда комуникацијског модела према педагошком профилу детета у инклузији.
Теме програмаПоремећаји пажње и концентрације; Поремећаји читања и писања (развојна дислексија и/или развојна дисграфија); Поремећаји говора и језика; Радионица; Сметње у развоју; Емоционални поремећаји и поремећаји понашања; Социјална, културна и материјална деопривација
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена50 000 динара, плус трошкови
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61