logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

289 Менторство као најефикаснија метода у подстицању развоја даровитих Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаВисока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов", Омладински трг 1, Вршац
Особа за контактТања Недимовић, vsvaspsiholozi@gmail.com, 013/833-420, 060/388-1222
Ауторипроф. др Грозданка Гојков, редовни професор Учитељског факултета Универзитета у Београду и професор струковних студија на Виској васпитачкој школи „М. Палов“ у Вршцу
Реализаторипроф. др Грозданка Гојков, редовни професор Учитељског факултета Универзитета у Београду и професор струковних студија на Виској васпитачкој школи „М. Палов“ у Вршцу; проф. др Радован Грандић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду; проф. др Александар Стојановић, ванредни професор Учитељског факултета Универзитета у Београду; Биљана Вујасин, наставник практичне наставе на Високој школи струковних студија за васпитаче „М. Палов“ у Вршцу
Општи циљевиОпшти циљ програма је унапредити услове образовања за све, што претпоставља да се сваком детету омогући да достигне своје потенцијале; оспособити полазнике да благовремено препознају даровиту децу и ефикасно подстичу њихов развој.
Специфични циљевиОспособити полазнике да благовремено препознају даровиту децу и ефикасно подстичу њихов развој. Овладавање менторством као стратегијом и методом подстицања даровитости и креативности деце високих способности. Оспособити полазнике за примену „Тријаде учења“, моделирања, инструкције и провизије прилика за учење и „Велику четворку“ ефикасног процеса учења, која се односи на: учење оријентисано ка побољшању, индивидуализацију, фидбек и увежбавање, као и за АКТИОТОП, јединствен хеуристички модел холистичког приступа, намењен да испита и умањи штетне мотивационе услове који утичу на схоластична достигнућа и системски приступ достизавању изванредности са фокусом на непрекидан развој репертоара активности.
Теме програмаМенторство као наставна метода у подизању квалитета рада са даровитим ученицима у настави; Kонцептуалне основе менторисања даровитих; „Tријада учења“, моделирања, инструкције и провизије прилика за учење; „Велика четворка“; АKТИОТОП, модел системског приступа достизању изванредности са фокусом на непрекидан развој репертоара радњи/ акција, као јединствен модел даровитости
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 30 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61