logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

290 Настава код куће и на даљину у циљу постизања образовних стандарда помоћу савремених технологија Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/5, Крушевац
Особа за контактИрена Терзић, info@csu.edu.rs, 037/445-735, 064/835-5596
Ауторипроф. др Бојан Милосављевић, професор струковних студија из научне области математика-информатика, Висока хемијско технолошка школа струковних студија – Крушевац; Саша Јевтић, професор технике и информатике, ОШ „Драгомир Марковић“ Крушевац
Реализаторипроф. др Бојан Милосављевић, професор струковних студија из научне области математика-информатика, Висока хемијско технолошка школа струковних студија – Крушевац; Саша Јевтић, професор технике и информатике, ОШ „Драгомир Марковић“ Крушевац; Наташа Јевтић, Социјални радник, ШОСО „Веселин Николић“, Крушевац
Општи циљевиОспособити полазнике да користе савремене технологије за рад са ученицима код куће, из школе, на терену , из и у специјализованим установа и на даљину.
Специфични циљевиИзвођење наставног процеса применом савремених инфо-ком. технологија на даљину или код куће. Усвајање знања и вештина за коришћење различитих медија у функцији извођења наставе код куће и на даљину. Стварање ситуација за учење предвиђених садржаја специфичном појединцу или групи ученика, као и прилагођавање и избор технологија за њихове потребе и могућности.
Теме програмаНастава на даљину - историјски преглед развоја; Школовање код куће - савремени приступ у свету данас; Практично извођење наставе на даљину и код куће уз помоћ савремених технологија; Настава на даљину и код куће као алтернативни метод рада
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена22 000 дин за нето надокнаду предавачина, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61