logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

291 Образовна подршка деци из осетљивих група Компетенцијa: K2
Приоритети: 8
ИнституцијаУдружење грађана Позитив, Зеленгорска 9, Врање
Особа за контактВесна Станковић, pozitiv64@yahoo.com, 017/742-6658, 064/506-8371
АуториВесна Станковић, психолог, ОШ „Јован Јовановић Змајˮ, Врање
РеализаториВесна Станковић, психолог, ОШ „Јован Јовановиоћ Змајˮ, Врање; Милена Златковић, педагошки асистент, УГ „Позитив", Врање; Биљана Јовановић, наставник разредне наставе, ОШ „Јован Јовановић Змајˮ, Врање; Милена Димитријевић, професор разредне наставе, УГ „NEXUS", Врање
Општи циљевиПовећање компетенција педагошких асистената, наставника, стручних сарадника и васпитача за квалитетно образовање деце из осетљивих група.
Специфични циљевиУнапређивање знања и вештина педагошких асистената, наставника, стручних сарадника и васпитача у изради планова прилагођавања вршњачких група. Стицање и унапређивање знања и вештина за индивидуализовани приступ и израду и примену ИОП-а. Повећање компетенција педагошких асистената,наставника и васпитача за планирање наставе уз коришћење адекватних метода,техника и дидактичког материјала.
Теме програмаЗаконска регулатива и концепт инклузивног образовања; Сензибилизација учесника; Социјализација и адаптација деце са развојним пот. у групи вршњака; Анализа иницијалних профила и планова; прилагођавања; Проблеми деце са развојним потешкоћама; Педагошки профил, ИОП; Израда дидактичког материјала
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена48 000 дин. је цена за целу групу.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61