logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

293 Примена позоришних вештина у раду са ученицима са сметњама у развоју Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаПозоришна асоцијација МЕТАНОИА, Јурија Гагарина 73/60, Београд
Особа за контактТања Стикић, ansambl.miraz@gmail.com, 011/323-3337, 064/649-3550
Ауторидоц. др Гордана Николић, доцент на Педагошком факултету у Сомбору; Вера Јовановић, глумица и позоришни педагог Позоришне асоцијације Метаноиа и тумач за српски знаковни језик; Тања Стикић, глумица и позоришни педагог Позоришне асоцијације Метаноиа; Анђелка Вујиновић, редитељка, глумица, позоришни педагог и предавач Позоришне асоцијације Метаноиа; Ана Хумљан, глумица, позоришни педагог и предавач Позоришне асоцијације Метаноиа
Реализаторидоц. др Гордана Николић, доцент на Педагошком факултету у Сомбору; Вера Јовановић, глумица и позоришни педагог Позоришне асоцијације Метаноиа и тумач за српски знаковни језик; Тања Стикић, глумица и позоришни педагог Позоришне асоцијације Метаноиа; Анђелка Вујиновић, редитељка, глумица, позоришни педагог и предавач Позоришне асоцијације Метаноиа; Ана Хумљан, глумица, позоришни педагог и предавач Позоришне асоцијације Метаноиа
Општи циљевиУнапређивање професионалних компетенција професора за коришћење позоришних вештина као медијума преко којих се најквалитетније спајају различитости, постиже успешнија социјализација и дружење деце без обзира на њихове сметње или тешкоће у развоју.
Специфични циљевиУсвајање модела из области позоришне едукације и стицање основних знања и вештина из области савременог позоришта. Професори усвајају знања о сценском извођењу као основи за рад у учионоци и добијају подстрек за сазнавање нових видова комуникације. Појачавање свести о невербалним елементима испољавања, који су, по психолошким истраживањима, у реалности много доминантнији и много присутнији (гест, енергија, покрет, експресивност, додир...). Истраживање и развијање креативних потенцијала ученика са сметњама и тешкоћама у развоју које ће користити не само у школи већ и у њиховом свакодневном животу.
Теме програмаУсвајање креативнијег приступа у обради градива и приказу садржаја - како појачати мотивацију ученика; Поступци у остваривању код ученика интеракције са реалношћу на различитим нивоима комплексности; Поступци у развијању функционалног језика код деце и ученика са проблемима који се испољавају у отежаној комуникацији са околином; Поетски, експресивни и креативни аспект језика (како говорног тако и знаковног); Коришћење елемената сценских и позоришних правила која су погодна и код руковођења одељењем односно креативнијег приступа у обради наставних јединица; Дидактички материјали који су погодни за овакав приступ у раду са децом и ученицима
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику износи 3 000 динара. За групу од 30 учесника цена семинара износи 90.000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61