logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

294 Профил способности и израда индивудуалног образовног плана за децу/ученике из аутистичког спектра поремећаја. Компетенцијa: K2
Приоритети: 8
ИнституцијаУниберзитет у Београду - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Високог Стевана 2, Београд
Особа за контактМирјана Ђорђевић, slobodan2008@yahoo.com, 011/262-7490, 069/234-5978
Ауторипроф. др Ненад Глумбић, редовни професор, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; доц. др Бранислав Бројчин, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Слободан Банковић, асистент, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; Мирјана Ђорђевић, асистент, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Реализаторипроф. др Ненад Глумбић, редовни професор, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију; доц. др Бранислав Бројчин, Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
Општи циљевиУнапређење стручних знања, вештина и способности запослених у образовању и васпитању за израду профила способности и индивидуалног образовног плана за децу/ученике из аутистичког спектра поремећаја.
Специфични циљевиУпознавање запослених у образовању и васпитању са основним карактеристикама клиничке слике аутизма и манифестацијама истих у предшколском/школском контексту. Упознавање запослених у образовању и васпитању са израдом педагошког профила за дете/ученика са аутизмом на основу јасно назначених квалитативних индикатора и оспособљавање за израду истог. Упознавање запослених у образовању и васпитању са потенцијалним акомодацијама и модификацијама за децу/ученике са аутизмом. Оспособљавање запослених у образовању и васпитању за примену конкретних визуелних стратегија у раду са децом/ученицима са аутизмом. Оспособљавање запослених у образовању и васпитању за одређивање мерљивих циљева/исхода у областима академског и функционалног постигнућа.
Теме програмаПриказ основних карактеристика клиничке слике аутизма и њихових манифестација у предшколском/школском контексту; Профил способности - академског и функционалног постигнућа детета/ученика са аутизмом; Прилагођавање васпитно-образовног процеса кроз употребу конкретних стратегија за децу/ученике са аутизмом; Одређивање циљева/исхода у областима академског и функционалног постигнућа за децу/ученике са аутизмом
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 2 000 динара. За групу од 30 учесника цена је 60 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61