logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

295 Рад са децом из маргинализованих група Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд
Особа за контактБојана Урошевић, drustvo@pedagog.rs, 011/268-7749, 064/094-1321
АуториГордана Чукурановић, просветни саветник, МПНТР; Биљана Букинац, просветни саветник, МПНТР
РеализаториБранислава Покрајац; Марија Крнета, виши саветник, МПНТР; Јелена Новаков, дипл. психолог, саветник, Градска управа Панчево; Зора Дешић, дипл. психолог, самостални саветник, МПНТР; Биљана Михаиловић, школски психолог - педагог, ОШ „Јован Ристић” Београд
Општи циљевиРазумевање и уважавање контекста деце из маргинализованих група. Унапређивање методичко-дидактичких компетенција за рад са децом из маргинализованих група.
Специфични циљевиУважавање ромске културе и традиције у наставном процесу. Примена ефикасних метода и облика рада са ученицима из маргинализованих група. Подршка наставницима у процесу мотивисања ученика из маргинализованих група. Мотивациона функција оцењивања. Размена искуства и праксе.
Теме програмаУслови живота ромске деце; Образовни статус ромских ученика; Психолошки принципи учења; Различити нивои учења; Диференцирана настава; Индивидуализација; Очекивања од ученика; Мотивација за учење; Оцењивање; Додатна подршка у образовању; Добра пракса
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена120 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61