logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

296 Сметње у учењу – препознавање и превазилажење дислексије, дисграфије и дискалкулије на предшколском и школском узрасту Компетенцијa: K2
Приоритети: 8
ИнституцијаПедагошки завод Војводине, Булевар Михајла Пупина 6/I, Нови Сад
Особа за контактАнамарија Вичек, anamarija.vicek@gmail.com, 021/472-0373, 063/572-927
АуториАнамарија Вичек, руководилац развојног одељења, Педагошки завод Војводине
РеализаториАнамарија Вичек, руководилац развојног одељења, Педагошки завод Војводине; Ленке Ердељ, директорка, Педагошки завод Војводине
Општи циљевиПовећање компетенција васпитача, стручних сарадника, наставника разредне и предметне наставе у области инклузивне едукације.
Специфични циљевиПроширење компетенција васпитача, стручних сарадника, наставника разредне и предметне наставе за превенцију, рану идентификацију и третман сметњи у учењу. Пружање теоретске подлоге и практичних знања за подршку деци са дислексијом, дисграфијом и дискалкулијом у оквиру свакодневних активности и редовне наставе. Упознавање и самостална израда иновативних метода и наставних средстава, помагала прилагођена индуалним потребама деце са посебним потребама.
Теме програмаЗнаци сметњи у учењу у општим областима ; Базичне сазнајне способности и њихова улога у настајању сметњи у учењу ; Сензомоторна интеграција ; Дислексија ; Дисграфија ; Дискалкулија ; ИОП ; Практична примена приказаних метода и материјала
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
Цена60 000 динара по групи.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61