logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

299 Асистивна технологија - примена у школи Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаШОСО "Милан Петровић" са домом ученика, Браће Рибникар 32, Нови Сад
Особа за контактМирјана Лазор, skolamp@eunet.rs, 021/400-024, 064/195-4278
АуториМирјана Лазор, стручни сарадник - школски педагог у ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад
РеализаториМирјана Лазор, стручни сарадник - школски педагог у ШОСО„Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Мирјана Исаков, координатор практичне наставе, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Невена Ивковић, техничар за асистивну технологију, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Славица Марковић, магистар дефектолошких наука, ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Љиљана Дшен, психолог
Општи циљевиПодизање професионалних компетенција наставника за инклузивно образовање усвајањем теоријских и практичних знања из области асистивне технологије.
Специфични циљевиУсвајање знања о могућностима образовне и шире социјалне инклузије ученика са сметњама у развоју уз помоћ асистивне технологије. Оспособљавање за коришћење доступних АТ средстава (класичних и савремених). Пружање неопходних информација о начину избора и могућностима набавке одговарајућег АТ средства. Оспособљавање за коришћење Microsoft Windows оперативног система као АТ. Оспособљавање за употребу постојећих школских ресурса као асистивне технологије (препознавање АТ којом полазници располажу у својим учионицама и кабинетима и њено стављање у функцију подршке учењу).
Теме програмаАсистивна технологија и универзални дизајн; Асистивна технологија – неопходност у инклузивној школи; ИКТ у служби образовања деце са сметњама у развоју; Асистивна технологија без додатних улагања (шта можемо сами)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиДа
ЦенаУкупна цена за групу до 30 учесника је 30 000 динара нето, плус трошкови.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61