logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

3 Школске библиотеке у двадесет првом веку Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић 6, Крагујевац
Особа за контактЗорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 034/201-303, 062/854-2295
АуториЗорица Сорак, професор југословенских књижевности и српског језика, стручна сарадница - школски библиотекар, педагошка саветница, ОШ „Станислав Сремчевић“, Крагујевац
РеализаториЗорица Сорак, професор југословенских књижевности и српског језика, стручна сарадница - школски библиотекар, педагошка саветница, ОШ „Станислав Сремчевић“, Крагујевац; Миљана Милојевић, професор разредне наставе, наставник разредне наставе, педагошка саветница, ОШ „Мома Станојловић“, Крагујевац; Татјана Матијаш, педагог, наставник грађанског васпитања, СШ Саобраћајно - техничка школа, Земун
Општи циљевиЈачање професионалних капацитета школских библиотекара за остваривање и унапређивање образовано-васпитног рада у основним и средњим школама.
Специфични циљевиОснажити школске библиотекаре да препознају обележја библиотеке 21. века, да активно учествују у свим областима рада, упознати школског библиотекара са стручним пословима из области библиотечког пословања и утицати на библиотекаре да препознају значај и увиде могућности сарадње са наставницима и стручним сарадницима и могућностима давања подршке учесницима који стичу образовање по ИОП-у.
Теме програмаБиблиотека 21. века; Области рада школског библиотекара; Библиотечко пословање; Сарадња и подршка - примери добре праксе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25-30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена20 000 динара (по дану) у нето износу.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61