logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

30 Ефикасно дисциплиновање: приступи и технике Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаУдружење за унапређивање васпитања и образовања "Креативни центар", Градиштанска 8, Београд
Особа за контактНаталија Панић, info@kreativnicentar.rs, 3088447, 064/110-2344
АуториНевена Ловринчевић, дипл. психолог
РеализаториНевена Ловринчевић, дипл. психолог; Тамара Баковић Грче, дипл. психолог; Маја Тодоровић, дипл. психолог; Маријана Тадић, дипл. психолог; Светлана Дотлић, дипл. психолог; Татјана Стојановић, спец. мед. психологије; Јелка Петковић Ђурић, проф. психологије; Јелена Николић, дипл. психолог; Биљана Михаиловић, дипл. психолог-педагог; Мирјана Вељковић, дипл. психолог; Андријана Влачић, мастер психолог; Јадранка Лукић, дипл. психолог; Љиљана Игњатовић, дипл. психолог; Горан Кличковић, специјалиста медицинске психологије
Општи циљевиРазвој и оснаживање компетенција васпитача и наставника у правцу усвајања ефикасних и ненасилних приступа и техника дисциплиновања у циљу стварања бољих и подстицајнијих услова за развој детета.
Специфични циљевиЗначај пожељног – ефикасног и ненасилног – дисциплинског приступа за правилан развој детета. Врсте, особености, предности и недостаци различитих васпитних стилова. Упознавање с врстама непожељних дисциплинских приступа и њиховим краткорочним и дугорочним последицама. Упознавање с врстама и краткорочним и дугорочним последицама пожељних дисциплинских приступа и техника. Примена пожељних дисциплинских приступа и техника у остваривању педагошких циљева. Значај и врсте невербалне комуникације у примени дисциплинских приступа и техника. Препознавање и управљање негативним емоцијама које се могу јавити током примене техника дисциплиновања. Саветовање родитеља и промоција ненасилних и ефикасних приступа у дисциплиновању.
Теме програмаЗначај дисциплиновања и постављања граница за развој детета и финкционисање групе; Неефикасни и (или) штетни приступи и технике дисциплиновања, краткорочне и дугорочне последице - приказ и опис; Ефикасни ненасилни приступи и технике дисциплиновања- приказ, опис и краткорочне и дугорочне последице по развој детета
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу од 25 учесника је 60 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61