logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

300 Аутизам и говорно-језички поремећаји Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6, Лесковац
Особа за контактЛидија Крстић Стојичић, csuleskovac@gmail.com, 016/214-555, 064/897-3949
АуториИгор Бузгановић, истраживач приправник, Институт за експерименталну фонетику и патологију говора „Ђорђе Костић“, Београд; Миодраг Николић, дипломирани дефектолог олигофренолог и специјални педагог, ШОСО „11. октобар“, Лесковац
РеализаториИгор Бузгановић, истраживач приправник, Институт за експерименталну фонетику и патологију говора „Ђорђе Костић“, Београд; Миодраг Николић, дипломирани дефектолог олигофренолог и специјални педагог, ШОСО „11. октобар“, Лесковац
Општи циљевиЈачање компетенција наставника и родитеља за рад са децом са сметњама у развоју, стицање знања о поремећајима слуха, говора и језика као и облицима третмана. Упознавање са карактеристикама и начинима пружања подршке деци аутистичног спектра.
Специфични циљевиУпознавање полазника са карактеристикама говорно-језичког развоја, класификација поремећаја у развоју говора, јасна упутства за препознавање одступања од нормалног говорно-језичког развоја и пружању адекватне подршке. Опис комуникативних, социјално-интерактивних и карактеристика понашања особа са аутистичним поремећајем, упутства за препознавање аутизма, самом односу према деци и особама са аутизмом и начинима рада и третмана аутизма.
Теме програмаУпознавање са говорно – језичким развојем детета и препознавање оступања од правилног развоја говора и језика; Начини рада и приступа деци са говорно-језичким поремећајима; Карактеристике особа са аутистичним спектром; Смернице за рад са децом аутистичног спектра
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена40 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61