logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

301 Дефицит пажње и хиперактивност деце Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМилена Жерјал, drustvouciteljabg@gmail.com, 011/324-5385, 064/864-5479
АуториНебојша Јовановић, магистар психологије, Компнија „ОРГ. М”-Центар за развој личности, Београд
РеализаториНебојша Јовановић, магистар психологије, Компнија „ОРГ. М" - Центар за развој личности, Београд; Сандра Јовановић, психолог, Компнија „ОРГ. М” - Центар за развој личности, Београд; Рената Сенић, психолог, Компнија „ОРГ. М” - Центар за развој личности, Београд; Татјана Фиревски Јовановић, психолог, Компнија „ОРГ. М” - Центар за развој личности, Београд
Општи циљевиЕдукација просветних радника да препознају проблеме дефицита пажње и хиперактивности (АДД-АДХД) код деце и правилно усмери наставне и васпитне активности.
Специфични циљевиПреношење конкретне методологије рада са хиперактивном децом и децом са дефицитом пажње, учење метода модификације понашања деце са АДХД, метакогнитивних стратегија, индивидуализованог приступа детету са овим проблемима, модификација наставних стратегија, сарадње са родитељима.
Теме програмаШта је АДД-АДХД, најчешћа дијагноза код деце у западним земљама; Зашто расте проценат ових поремећаја у свету, и у нашој средини; Ризици који прате АДД-АДХД; Шта АДД јесте, а шта није; Четри основне карактеристике АДД, неурофизиолошка основа; Проблеми у учењу и други проблеми који су чести пратиоци АДД-АДХД; Дијагностички критеријуми за откривање АДД-АДХД; Диференцијална дијагноза; Дефинисање ширих циљева третмана; Дефинисање непосредних цилјева третмана; Формирање тима родитељ-дете-психолог-наставник; Дефинисање конкретних улога чланова тима и прецизирање начина реализације задатака; Упитник о начину функционисања породице; Формирање плана реорганизације породице; Менџмент времена породице; Прецизан распоред активности; Прецизирање начина евалуације испуњавања задатака; Систем награђивања; Поправљање комуникације родитељ дете
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (14 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена85 000 дин. (Београд и околина) - 115 000 дин. (дестинације удаљеније од Београда)
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61