logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

302 Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаШОСО „Милан Петровић" са домом ученика, Браће Рибникар 32, Нови Сад
Особа за контактМирјана Лазор, skolamp@eunet.rs, 021/400-024, 064/195-4278
АуториМирјана Лазор, стручни срадник - школски педагог у ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Славица Марковић, олигофренолог, директор школе ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад
РеализаториМирјана Лазор, стручни срадник - школски педагог у ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Славица Марковић, олигофренолог, ШОСО„Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад; Љиљана Дошен, дипломирани психолог; Снежана Николић, тифлолог и предшколски педагог у ШОСО „Милан Петровић” са домом ученика, Нови Сад
Општи циљевиОснаживање наставника за нову улогу у инклузивном окружењу, стицањем знања и вештина потребних за рад са децом са сметњама у развоју и унапређивање сарадње са њиховим родитељима.
Специфични циљевиСензибилизација наставника за права и потребе деце са сметњама у развоју. Стицање знања о деци са сметњама у развоју, импликацијама сметњи на наставни процес и увиђање значаја примене метода усмерених на дете. Усвајање практичних метода рада са децом са специфичним сметњама у развоју. Оспособљавање наставника за израду ПП и ИОП и њихову примену. Подизање капацитета наставника да активности на часу планирају и реализују полазећи од знања и искустава којима ученици располажу, њихових индивидуалних карактеристика и потреба, а имајући у виду постављене циљеве, исходе и карактеристике контекста у којем се одвија учење. Стицање знања о специфичностима сарадње са родитељима деце са сметњама у развоју.
Теме програмаЗашто инклузија или начини третирања тешкоћа у нашим условима; Инклузивна филозофија / Школа за сву децу; Деца са сметњама у развоју и препоруке за рад са њима; Индивидуални образовни план - теоријски део; Индивидуални образовни план - вежбање; Партнерски однос са родитељима; Рехабилитација заснована на заједници
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена семинара за групу учесника до 30 је 60 000 дин. нето, плус трошкови.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61