logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

303 Идентификација и рад са даровитом децом Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230/404-830, 064/857-92-62
АуториБранка Граховац, магистар психологије, стручни сарадник-психолог у Предшколској установи „Драгољуб Удицки” у Кикинди
РеализаториБранка Граховац, магистар психологије, стручни сарадник-психолог у Предшколској установи „Драгољуб Удицки” у Кикинди; Мирела Марковић, дипломирани психолог, стручни сарадник-психолог у ОШ „Змај Јова Јовановић“ Београд
Општи циљевиПрофесионални и лични развој наставника. Ојачати сензибилност просветних радника за препознавање особина даровите деце и у складу са њима реализација ИОПа. Унапређење рада са даровитом децом.
Специфични циљевиИдентификација различитих облика даровитости. Сагледавање потребе раног дијагностиковања даровитости. Разбијање предрасуда о даровитој деци. Уочавање предности и недостатака васпитно образовног система као чиниоца развоја даровитости. Разликовање различитих облика понашања као начина испољавања даровитости. Препознавање активности којима се стимулишу различити облици даровитости. Стимулисање међуповезаности различитих врста интелеигенција. Унапређење сарадње са родитељима даровитог дететета. Израда плана акције за рад са даровитом децом. Боље размевање себе и људи у околини.
Теме програмаПојам даровитог детета; Развој даровитости-ВО систем као фактор развоја даровитости; Инвентар вишеструке интелигенције; Лингвистичка илогичко математичка интелигенција; Музичка и сликовна интелигенција; Телесна и природњачка интелигенција; Друштвена и лична интелигенција; План акције
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по групи је 40 000 динара нето.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61