logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

304 Изградимо мостове - подршка деци на хранитељству у васпитно - образовном систему Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаЦентар за породични смештај и усвојење Београд, Радослава Грујића 17, Београд
Особа за контактВесна Аргакијев, office@hraniteljstvocps.gov.rs, 011/242-1191, 060/881-1205
АуториВесна Аргакијев, педагог, реализатор едукативних програма за стручне раднике, Центар за породични смештај и усвојење Београд, Београд; Светлана Миленковић, психолог, реализатор едукативних програма за стручне раднике, Центар за породични смештај и усвојење Београд, Београд
РеализаториВесна Аргакијев, педагог, реализатор едукативних програма за стручне раднике, Центар за породични смештај и усвојење Београд, Београд; Светлана Миленковић, психолог, реализатор едукативних програма за стручне раднике, Центар за породични смештај и усвојење Београд, Београд
Општи циљевиУнапређење компетенција васпитача, наставника и сарадника да разумеју и одговоре на потребе деце која живе у хранитељским породицама, односно деце без родитељског старања.
Специфични циљевиСтицање знања о хранитељству као облику заштите деце која не живе са родитељима. Разумевање карактеристика деце са искуством губитака, сепарације и могућих развојних застоја изазваних трауматским искуством. Оспособљеност за тимски рад као предуслов подршке детету (сарадња са хранитељима, представницима система социјалне заштите). Унапређење вештина задовољавања развојних потреба детета на хранитељству у васпитно-образовном систему (дисциплиновање, подршка у вршњачкој групи, развој самопоштовања). Препознавање синдрома„сагоревања” код професионалаца и овладавање техникама превенције.
Теме програмаХранитељство као облик заштите деце која не живе са родитељима; Карактеристике деце са искуством губитака, сепарације и могућих развојних застоја изазваних трауматским искуством; Тимски рад као предуслов подршке детету; Позитивна дисциплина; Развијање самопоштовања; Синдром „сагоревањаˮ
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена30 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61