logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

305 Индекс за инклузију - тренинг за примену Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаЦентар за квалитетно образовање, Владимира Роловића 123/6, Београд
Особа за контактЈелена Чоко, office@cko.org.rs, 011/251-3989, 063/395-676
АуториДушанка Гачић Брадић, психолог школе, ОШ „Љуба Ненадовић”, Београд; Љиљана Дошен, дипломирани психолог, самостални консултант, Нови Сад; Драган Радовановић, дипломирани инжењер, самостални консултант, Београд
РеализаториДушанка Гачић Брадић, психолог школе, ОШ „Љуба Ненадовић”, Београд; Љиљана Дошен, дипломирани психолог, самостални консултант, Нови Сад; Драган Радовановић, дипломирани инжењер, самостални консултант, Београд
Општи циљевиПодршка инклузивном развоју вртића/школе, кроз процену и развој три основне димензије самопроцене школе – инклузивне културе, политике и праксе.
Специфични циљевиУпознавање са карактеристикама инклузивног модела рада у вртићу/школи. Самопроцена тренутног стања инклузивности у школи/вртићу. Разумевање важности сарадње са свим актерима у образовно-васпитном раду - са ученицима, њиховим родитељима, локалном заједницом. Развијање и унапређење компетенција наставника за тимски рад, међусобну сарадњу и комуникацију. Подстицање трајних промена у инклузивној култури, политици и пракси школе.
Теме програмаИнклузивно образовање; Индекс за инклузију; Рад на показатељима и питањима из Индекса; Повезивање рада на Индексу са школским развојним планирањем
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу учесника износи 106 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61