logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

306 Индивидуални образовни план - корак ка инклузивном образовању Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаРесурсни центар „Знање“, Симе Игуманова 18/67, Београд
Особа за контактСнежана Нишевић, rcznanje2000@gmail.com, 011/782-3372, 060/560-9560
Ауторипроф. др Данијела Илић Стошовић, ванредни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду; мр Снежана Нишевић, дипломирани дефектолог соматопед, ОШ „Бошко Буха“ Београд; проф. др Снежана Николић, ванредни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
Реализаторипроф. др Данијела Илић Стошовић, ванредни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду; мр Снежана Нишевић, дипломирани дефектолог соматопед, ОШ „Бошко Буха“ Београд; проф. др Снежана Николић, ванредни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду
Општи циљевиРазвијање вештина наставног особља за израду, примену и праћење ИОП-а.
Специфични циљевиРазвијање вештина наставног особља за: детекцију посебних потреба ученика у образовању; дефинисање циљева, стандарда и стратегија у примени ИОП-а; праћење и вредновање ИОП-а.
Теме програмаИндивидуални образовни план - опште одреднице; Креирање индивидуалног образовног плана; Праћење и вредновање индивидуалног образовног плана
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (10 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена90 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61