logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

307 Индивидуални образовни планови - како их правити и примењивати у пракси Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаЦентар за квалитетно образовање, Владимира Роловића 123/6, Београд
Особа за контактЈелена Чоко, office@cko.org.rs, 011/251-3989, 063/395-676
АуториДушанка Гачић Брадић, психолог школе, ОШ „Љуба Ненадовић”, Београд Љиљана Дошен, дипломирани психолог, независни консултант, Нови Сад
РеализаториДушанка Гачић Брадић, психолог школе, ОШ „Љуба Ненадовић”, Београд; Љиљана Дошен, дипломирани психолог, независни консултант, Нови Сад; Мирјана Лазор, школски педагог, ШОСО „Милан Петровић”, Нови Сад; Јелена Чоко, дипл. дефектолог, Центар за квалитетно образовање, Београд; Драган Радовановић, дипл. инжењер, независни консултант, Београд
Општи циљевиУнапређење квалитета образовно-васпитног процеса кроз подизање капацитета наставника да пруже подршку ученицима за остваривање потенцијала у складу са могућностима.
Специфични циљевиПодршка инклузивном развоју вртића/школе. Боље разумевање и већа осетљивост наставног кадра за потребе и права деце којој је потребна помоћ и подршка у учењу. Оспособљавање наставног кадра за израду ПП и ИОП и њихову примену у свакодневном васпитно-образовном раду. Подизање капацитета наставника да активности на часу планирају и реализују полазећи од знања и искустава којима ученици располажу, њихових индивидуалних карактеристика и потреба, а имајући у виду постављене циљеве, исходе и карактеристике контекста у којем се одвија учење.
Теме програмаИнклузија и инклузивно образовање; Индивидуални образовни план; Израда педагошких профила; Израда ИОП-а
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу учесника износи 106 000 дин.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61