logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

309 Инклузивно посредовање - фактор превенције поремећаја понашањa и сукоба у школовању Компетенцијa: K3
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за конструктивно решавање сукоба Србије, Карла Лукача 9, Београд
Особа за контактМилена Тадировић, konstruktivni@yahoo.com, 065/288-2744, 065/288-2744
АуториМилена Тадировић, дефектолог, спец. медијације, помоћник директора Центра за медијацију и консултант Центра за конструктивно решавање сукоба србије
РеализаториМилена Тадировић, дефектолог, спец. медијације, помоћник директора Центра за медијацију и консултант Центра за конструктивно решавање сукоба србије; Александра Сарић, тренер медијације и инклузивног посредовања, председница Центра за конструктивно решавање сукоба Србије; Снежана Матејић, дефектолог, тренер медијације, наставник у Средњој занатској школи у Београду
Општи циљевиСтручно усавршавање запослених у обазовању за рад на превенцији и решавању сукоба и за инклузивни приступ.
Специфични циљевиВршњачки утицај на превенцију и решавање сукоба. Превенција и решавање конфликата у одељењу. Идеја инклузивног посредовања и значај у процесу припреме инклузивног образовања.
Теме програмаИдеја и значај инклузивног образовања; Инклузивно посредовање; Превенција конфликта; „Посебне“ потребе и емоције; Комуникација у одељењу; Утицај стереотипа и предрасуда; Значај тимског рада; Преговарање; Инклузивно посредовање I; Инклузивно посредовање II
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15 до 25
Трајањетри дана (21 бод)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 155 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61