logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

31 Здраво одрастање – програм за превенцију болести зависности деце од 5 до 10 година Компетенцијa: K3
Приоритети: 1
ИнституцијаВисока школа струковних студија за образовање васпитача, Петра Драпшина 8, Нови Сад 21000
Особа за контактСветлана Лазић, vsovinfo@gmail.com, 021/451-683, 063/491-970
Ауторимр Ибоја Гера, психолог, координатор за квалитет и развојне пројекте, Висока школа струковних студија за образовање васпитача - Нови Сад; Драгана Бабић, стручни сарадник - педагог, ШОСО „Милан Петровић“ са домом ученика, Нови Сад; Соња Миладиновић, педагог- координатор за инклузивно образовање у ШУ, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Школска управа Нови Сад; Снежана Родић, стручни сарадник - психолог, ОШ „Коста Трифковић“, Нови Сад; Бисерка Вуњак-Спасојевић, педагог, Нови Сад; Тајана Дивилд, стручни сарадник - педагог, ПУ „Радосно детињство“, Нови Сад
РеализаториДрагана Бабић, стручни сарадник-педагог, ШОСО „Милан Петровић“ са домом ученика, Нови Сад; Снежана Родић, психолог, стручни сарадник, ОШ „Коста Трифковић", Нови Сад; Аница Дудварски, психотерапеут, Дом здравља Бечеј; Бисерка Вуњак-Спасојевић, педагог, Нови Сад; Тајана Дивилд, психолог, стручни сарадник, ПУ „Радосно детињство“, Нови Сад
Општи циљевиСтварати услове за одрастање без поремећаја менталног здравља, за понашања која га не нарушавају, укључивањем породице, институције и вршњачке групе.
Специфични циљевиПовећати осетљивост и проширити знања стручних радника и родитеља о знацима и узроцима болести зависности. Унапредити вештине у развијању комуникације. Развијати осетљивости за препознавање осећања и стицања вештина изражавања осећања. Подстицати процес социјализације и односа између појединца и групе. Развијати осетљивости за поједине изворе конфликата, њиховог тока и разрешавања. Упознати учеснике са елементарним знацима нарушеног менталног здравља и основним поступцима превенције и помоћи.
Теме програмаДобра размена успешна комуникација; Осећања и шта са њима; Појединац и група; Сукоб и сарадња у односима; Психолошка прва помоћ; Интеграција
Циљна групанаставник разредне наставе, васпитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, директор/помоћник директора
Број учесника24
Трајањетри дана (24 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна нето цена за групу је 110 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61