logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

310 Инклузија - како је приближити наставнику у редовној школи Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Крушевац, Балканска 63/5, Крушевац
Особа за контактИрена Терзић, info@csu.edu.rs, 037/445-735, 064/835-5596
АуториСнежана Ристић – Костов, координатор програма, породични психотерапеут, стручни сарадник - психолог, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Крушевац; dr sc. мед. Татјана Симовић, лекар специјалиста социјалне медицине, Завод за јавно здравље, Крушевац; Јасмина Јовановић, професор разредне наставе, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Крушевац
РеализаториСнежана Ристић – Костов, координатор програма, породични психотерапеут, стручни сарадник - психолог, ОШ "Јован Јовановић Змај“, Крушевац; dr sc. мед. Татјана Симовић, лекар специјалиста социјалне медицине, Завод за јавно здравље, Крушевац; Јасмина Јовановић, професор разредне наставе, ОШ „Јован Јовановић Змај“, Крушевац; др Катарина Томић, дипл. дефектолог – олигофренолог, предавач на Високој школи струковних студија за васпитаче, Крушевац; Лидија Младеновска, дипл. дефектолог – логопед и олигофренолог, ШОСО „Веселин Николић“, Крушевац
Општи циљевиОбезбеђивање квалитетне укључености деце/ученика са сметњама у развоју у образовни процес. Развијање компетенција наставника за подршку развоју личности ученика.
Специфични циљевиУсвајање знања о начинима подршке деци/ученицима из осетљивих друштвених група. Разумевање потреба, потешкоћа и могућности деце/ученика са сметњама у развоју. Стицање знања и вештина за израду ИОП-а. Развијање сарадње са родитељима и партнерима. Смањење стереотипа и предрасуда везаних за децу/ ученике са сметњама у развоју. Развијање толеранције на различитост. Мултисистемски приступ инклузији.
Теме програмаКвалитетно образовање за све - сензибилисање наставника за концепт инклузивног образовања; Значај и креирање ИОП-а
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу износи од 60 000 динара до 90 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61