logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

311 Инклузија на делу - практична примена инклузивног модела рада у основној школи Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, Дамјанићева 2., Кањижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић, rckanjiza@kanjiza.rs, 024/874-733, 064/806-2059
АуториМиланка Пејовић, стручни сарадик - педагог у Основној школи „Соња Маринковић“ у Суботици; Бранка Бешлић, стручни сарадик - психолог у Основној школи „Соња Маринковић“ у Суботици; Ксенија Лишчевић, просветни саветник у ШУ Сомбор
РеализаториМиланка Пејовић, стручни сарадик - педагог у Основној школи „Соња Маринковић“ у Суботици; Бранка Бешлић, стручни сарадик - психолог у Основној школи „Соња Маринковић“ у Суботици
Општи циљевиОспособљавање запослених у образовању за примену знања о припреми, планирању, реализацији и вредновању инклузивног програма у основној школи.
Специфични циљевиОспособљавање запослених у образовању за стварање подстицајне средине за учење и развој деце којој је потребна додатна образовна подршка тј. припрему за реализацију инклузивног програма. Унапређивање професионалних вештина и способности запослених у образовању за израду педагошког профила и ИОП-а и његову примену на часовима. Оспособљавање наставника за праћење и вредновање постигнућа ученика који су укључени и инклузивни програм.
Теме програмаПојам и карактеристике инклузивног образовања; Припрема за реализацију инклузивног програма; Развојне сметње; Педагошки профил ученика/це; Индивидуални образовни план; Образовно-васпитне стратегије – како се реализује ИОП; Примена индивидуалног образовног плана у настави; Праћење, вредновање и оцењивање
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена80 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61