logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

312 ИОП и примери добре праксе у инклузији Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаОсновна школа за образовање и васпитање деце и омладине са сметњама у развоју "Смех и суза", Станка Милосављевића 9, Алексинац
Особа за контактБиљана Веселиновић, smehisuza@open.telekom.rs, 018/805-348, 064/216-3559
АуториЈасмина Марковић, дипл. дефектолог -логопед, стручни сарадник у ОШ „Смех и суза”, Алексинац; Биљана Веселиновић- наставник математке у ОШ „Смех и суза”, Алексинац.
РеализаториБиљана Веселиновић-наставник математике у ОШ „Смех и суза” Алексинац; Јасмина Марковић, дипл. дефектолог-логопед-стручни сарадник у ОШ „Смех и суза”
Општи циљевиУнапређивање наставничких компетенција у области рада са децом са сметњама у развоју применом адекватних метода и техника рада уз примену асистивне и информатичко-комуникацијске технологије у инклузивном одељењу.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за рад са децом са сметњама у развоју у инклузивном одељењу. Развијање адекватних метода и техника рада у инклузивном одељењу. Упознавање наставника са асистивном технологијом и њеном применом у васпитно -образованом процесу. Обезбеђивање инклузивног приступа у настави применом информационо-комуникационе технологије ( ИКТ).
Теме програмаПрепознавање деце са сметњама у развоју; Прилагођавање нових наставних метода и техника за рад са децом са сметњама у развоју у иклузивном одељењу; ИКТ у инклузивном одељењу
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за ову обуку је 2 000 по учеснку.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61