logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

313 Како открити и покренути даровите Компетенцијa: K3
Приоритети: 2
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМилена Жерјал, drustvouciteljabg@gmail.com, 011/324-5385, 064/864-5479
АуториВесна Остојић, учитељ, ОШ „Надежда Петровић“, Нови Београд; Бојана Тановић, учитељ, ОШ „Дринка Павловић”, Београд; Невенка Јовановић, психолог, ОШ „Надежда Петровић”, Београд
РеализаториБојана Тановић, учитељ, ОШ „Дринка Павловић”, Београд; Невенка Јовановић, психолог, ОШ „Надежда Петровић”, Београд
Општи циљевиОспособљавање учитеља да открије даровитог ученика и омогући му развој у складу са његовим потребама.
Специфични циљевиОспособљавање учитеља за уочавање разноврсних интелектуалних и креативних потенцијала даровитих ученика. Оспособљавање учитеља да креира задатке који развијају даровитост у складу са специфичностима сваког појединца. Оспособљавање учитеља за имплементацију и примену знања са семинара у оквиру редовне наставе. Мотивисање учитеља да примењују стечена знања са семинара и на тај начин подигну ниво образовно-васпитног рада у целини.
Теме програмаI радионица – Даровитост – шта је то? II радионица – Примери из праксе учитеља (особине даровитих ученика); III радионица – Облици и методе рада са даровитим ученицима у редовној настави; IV радионица – Српски језик; V радионица – Математика; VI радионица – Свет око нас / Природа и друштво / Рука у тесту; VII радионица – Ликовна култура; VIII радионица – Даровито дете које подбацује
Циљна групанаставник разредне наставе
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена семинара је 66 000 дин., плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61